نوزاد تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل زردی در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر نوزاد به دلیل تعدیل نیرو در محل کار قبلی، بیکار شده و مادر نوزاد خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در یک منزل استیجاری در تهران ساکن هستند و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند و به همین دلیل هزینه‌های درمانی فرزندشان بسیار سنگین می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

این خانواده شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند و قادر به تأمین هزینه درمان فرزندشان نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت