نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان الغدیر ابهر بستری شده است.

این نوزاد حس مهری که نارس به دنیا آمده ناراحتی قلبی نیز دارد و تست HIV او مثبت شده است.

پدر نوزاد نگهبان مرغداری و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در انبار مرغداری سکونت دارند و در شرایط بسیار نامساعدی زندگی می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

به دلیل اینکه مدارک شناسایی مادر در حادثه ای از بین رفته، این نوزاد فاقد مدارک شناسایی می باشد و به همین دلیل نمی تواند از خدمات بیمه ای استفاده کند.

بنا به توصیه پزشک معالج، این نوزاد جهت ادامه درمان بایستی به مراکز درمانی با تجهیزات بیشتر انتقال داده شود.

با توجه به بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر این نوزاد حس مهری قادر به تأمین هزینه درمان او نمی‌باشند و چشم‌انتظار حمایت و یاری شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت