نوزاد تازه‌متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر این نوزاد راننده و مادر خانه دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در زاهدان و در منزل پدری سکونت دارند و از طریق اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12روز بستری
  • دارودرمانی، تصویربرداری و اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر نوزاد قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به حمایت و یاری شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت