نوزاد تازه‌متولد به دلیل تشنج بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل تشنج و خونریزی مغزی در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر نوزاد به دلیل معلولیت از ناحیه پا قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است و هزینه‌های زندگی توسط پسر بزرگتر خانواده که در رستوران کارگری می‌کند تامین می‌شود و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون و چهارصدهزار تومان می باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در تهران سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این نوزاد به مدت هشت روز در این مرکز بستری بوده ولی به دلیل شرایط مالی ضعیف خانواده، هزینه هتلینگ شش روز، به عنوان تخفیف بیمارستان برای نوزاد لحاظ شده است و فقط هزینه هتلینگ دو روز برای وی محاسبه شده است.

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

لازم به ذکر است که این نوزاد جهت ادامه درمان به بیمارستان بهرامی تهران اعزام خواهد شد.

پدر و مادر نوزاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت