نوزاد تازه‌متولد به دلیل بلع مکونیوم بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل بلع مکونیوم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل بلع مکونیوم(اولین مدفوع دفع شده از نوزاد)و مشکل تنفسی در بیمارستان سینای اهواز بستری شده است.

پدر نوزاد چوپان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نودهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یکی از روستاهای اندیکای خوزستان زندگی می‌کنند و چادرنشین هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 65 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

با توجه به طولانی شدن مدت درمان و بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر این نوزاد توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده