نوزاد تازه متولد به دلیل انتروکولیت نکروزان بستری شده است.

نوزاد تازه متولد به دلیل انتروکولیت نکروزان بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد به دلیل انتروکولیت نکروزان(بیماری حاد التهابی که با پارگی روده همراه است)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

این نوزاد از بدو تولد دچار تنگی نفس و ساینوز نیز می باشد.

پدر نوزاد کارگر شرکت سدسازی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و صد هزار تومان می باشد.

این خانواده با شش فرزند خود در خانه پدری در سراوان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 24 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین هزینه درمان فرزند عزیزشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت