نوزاد تازه‌متولد به دلیل اختناق بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل اختناق بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل اختناق و مننگوسل(بیرون زدگی پرده اطراف نخاع یا ریشه های عصبی نخاع از پشت مهره) در بیمارستان حضرت زینب شیراز بستری شده است.

اختناق یا آسفیکسی به وضعیتی گفته می‌شود که در پی غیرعادی شدن تنفس، رسیدن اکسیژن به بدن با دشواری بسیار جدی روبرو می‌شود و در صورت تاخیر در اکسیژن‌رسانی باعث آسیب جدی به مغز می‌شود.

پدر نوزاد کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در شیراز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این نوزاد از اتباع افغانی است و تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می‌شود.

این نوزاد از بدو تولد به دلیل مشکلات تنفسی تحت درمان بوده است و پس از اتمام درمان و ترخیص از بیمارستان، بایستی جهت ادامه درمان به مراکز درمانی با تجهیزات بیشتر منتقل شود.

پدر و مادر نوزاد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده