نورا یک ساله به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

نورا یک ساله به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نورا یک ساله به دلیل بیماری متابولیک(بیماری ارثی که در آن راههای سوخت‌و‌ساز مواد مختلف در بدن دچار اختلال می‌شود)در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

نورا از بدو تولد مشکلات جسمی حرکتی و ناهنجاری متابولیک داشته و بطور مکرر در بیمارستان بستری شده و تحت درمان مستمر قرار دارد.

پدر نورا نگهبان شرکت و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در خرم آباد ساکن هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نورای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

با توجه به هزینه های بالای نگهداری از نورا و بستری شدن مکرر او در بیمارستان، این خانواده توانایی تامین هزینه های درمان فرزند عزیزشان را ندارند و نیاز به یاری مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت