نوراله پنج‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

نوراله پنج‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوراله پنج‌ساله به دلیل کم‌خونی(آنمی)در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر نوراله کارگر فصلی مرغداری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در اردکان و در یک اتاق کنار مرغداری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نوراله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

نوراله از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر نوراله شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت