نورالهدی یک‌ماهه به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

نورالهدی یک‌ماهه به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نورالهدی یک‌ماهه به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

نورالهدی در هنگام تولد دچار کم‌وزنی بوده و به علت عدم رشد کافی، ریه وی دچار مشکل شده و نیاز به مراقبت و درمان دارد.

پدر نورالهدی کارگر بوده و در حال حاضر به دلیل حادثه ناشی از کار بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر با دو فرزند خود و به همراه مادربزرگ در اهواز سکونت دارند و مادربزرگ از طریق فروش میوه، هزینه‌های زندگی این خانواده را تامین می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نورالهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر نورالهدی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده