نهال دوساله به دلیل بیماری فاویسم بستری شده است.

نهال دوساله به دلیل بیماری فاویسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نهال دوساله به دلیل بیماری فاویسم در بیمارستان ولیعصر دره‌شهر بستری شده است.

فاویسم یک بیماری فصلی، ارثی و تغذیه‌ای است که به شکل کم‌خونی و بیشتر در اثر خوردن باقلای سبز خام به وجود می‌آید.

پدر نهال در زندان بسر می‌برد و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای دره‌شهر سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و کمکهای مردمی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نهال عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

نهال به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر نهال قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت