نغمه ۱ ساله به علت مشکل قلبی بستری شده است.

نغمه ۱ ساله به علت مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نغمه ۱ ساله به علت مشکل قلبی بستری شده است و پزشک معالج او جهت جراحی قلب باز او را به تهران ارجاع داده است.

شغل پدر نقاشی ساختمان است و درامد بسیار کمی دارد.

با ۸ فرزند در خانه ای اجاره ای در شهرستان زابل زندگی می کنند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت