نظیفه دو ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

نظیفه دو ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نظیفه دو ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

پدر نظیفه معتاد و متواری است و مادر کارگر منازل است.

مادر با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در حاجی‌آباد هرمزگان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نظیفه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

نظیفه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر نظیفه توانایی پرداخت هزینه درمان او را ندارد و جهت درمان فرزندش نیازمند یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت