نساء ده‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی و کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

نساء ده‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی و کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نساء ده‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی(بیماری است که مایع مغزی- نخاعی به خوبی جذب نمی‌شود و باعث افزایش حجم سر بیمار می‌شود)و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

نساء از دو سال قبل شنت مغزی(تخلیه مایع اضافی از مغز بیمار)دارد و از دو روز گذشته به دلیل کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان مراجعه کرده است و در زمان بستری دچار تشنج‌های مکرر نیز شده است.

پدر نساء کارگر است ومادر خانه‌دار است.

این خانواده با شش فرزند در یک اتاق بدون امکانات در میناب ساکن هستند و در شرایط خیلی سختی به‌سر می‌برند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه‌های درمان نساء نیستند و نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار