نرگس هفت‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

نرگس هفت‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نرگس هفت‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر نرگس از طریق جمع‌آوری ضایعات بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

نرگس به همراه پدر و مادر خود در یک منزل استیجاری در مشهد زندگی می‌کنند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نرگس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

نرگس از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر نرگس قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده