نرگس(1) هفت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

نرگس(1) هفت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نرگس هفت ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

نرگس عزیز که معلولیت جسمی دارد، به دلیل ضعف قوای جسمانی، بصورت مکرر در بیمارستان بستری می شود.

پدر نرگس کارگر ساده است و مادر خانه‌دار است و میانگین خانواده ماهیانه در حدود پانصد هزار تومان می باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در خانه پدری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نرگس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 38 روز بستری
  • درمان دارویی، اکو، تصویربرداری و ...

پدر و مادر نرگس قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای تامین هزینه درمان فرزندشان نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت