ندا سیزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

ندا سیزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ندا سیزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

ندا به دلیل ضربه مغزی حین تولد، دچار مشکل مغزی شده و در چهارسالگی به علت سنگ کلیه، یکی از کلیه‌های خود را ازدست داده است و به علت عفونت کلیه راست نیاز به مراقبت و درمان دارد.

پدر ندا کارگر فضای سبز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دو میلیون و هشتصد هزار تومان است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در ایذه خوزستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ندای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 35 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

با توجه به اینکه ندای عزیز نیاز به بستری‌های مکرر و درمان طولانی مدت دارد پدر و مادر ندا قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده