نجمه چهارده‌ساله به دلیل دفع پروتئینUTI بستری شده است.

نجمه چهارده‌ساله به دلیل دفع پروتئینUTI بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نجمه چهارده‌ساله به دلیل تب و تهوع و دفع پروتئینUTI بستری شده است.

پدر نجمه راننده تاکسی است ولی در حال حاضر به دلیل مشکل دیسک کمر قادر به رانندگی نبوده و بیکار است و مادر نجمه خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند و تنها از طریق یارانه امرار معاش می‌کنند و شرایط بسیار سختی دارند.

نجمه عزیز مدت هفت سال است که مشکل دفع پروتئین دارد و در این مدت به بیمارستان نیز مراجعه کرده ولی نتیجه‌ای نگرفته و دلیل بیماری تشخیص داده نشده است و اکنون نیز به دلیل تب و تهوع و تکرر ادرار که ناشی از بیماری دفع پروتئین است به بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان مراجعه کرده است.

این خانواده به دلیل شرایط مالی ضعیفی که دارند قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان فرزندشان نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار