نازنین فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نازنین فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان حضرت زینب شیراز بستری شده است.

این نوزاد به همراه قل دیگر خود به علت نارس بودن از بدو تولد تحت مراقبت هستند.

پدر نازنین فاطمه کارگر کارخانه سیمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در شیراز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 37 روز بستری
  • درمان دارویی، و ...

پدر و مادر نازنین فاطمه قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده