نازنین‌زینب سیزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

نازنین‌زینب سیزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین‌زینب سیزده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)و تب در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

پدر نازنین‌زینب در قید حیات نیست و مادر که کارگر خدماتی است به همراه دو فرزند خود که یکی از فرزندان ازدوج کرده است در منزل شخصی در سبزوار سکونت دارند و از طریق دریافت مستمری بازنشستگی پدر امرارمعاش می‌کنند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین‌زینب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

مادر نازنین‌زینب قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیست و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما