نازنین‌زهرا چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

نازنین‌زهرا چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین‌زهرا چهارساله به دلیل بیماری قلبی(باز بودن یکی از رگ‌های قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نازنین‌زهرا کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

 پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای تربت حیدریه سکونت دارند و به لحاظ مالی شرایط مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین‌زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

پدر و مادر نازنین‌زهرا قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده