نازنین زهرا پنج ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

نازنین زهرا پنج ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین زهرا پنج ساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر نازنین زهرا معتاد بوده و در حال حاضر زندانی است و مادرش کارگر منازل می باشد و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصد هزار تومان می باشد.

مادر به همراه سه فرزند خود در منزل پدری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مدارک شناسایی این خانواده مفقود شده و مادر توانایی مالی و جسمانی پیگیری دریافت شناسنامه خانواده را ندارد و به همین دلیل نازنین زهرا تحت پوشش بیمه درمانی نیست و هزینه های وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

مادر نازنین زهرا توانایی تأمین هزینه درمان وی را ندارد و چشم انتظار حمایت و یاری شما هموطنان عزیز می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت