نازنین‌زهرا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و زردی بستری شده است.

نازنین‌زهرا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین‌زهرا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و زردی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر نازنین‌زهرا کارگر شهرداری و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در خمینی‌شهر سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان نازنین‌زهرای عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت