نازنین‌زهرا تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

نازنین‌زهرا تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین‌زهرا تازه‌متولد به دلیل زردی در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر نازنین‌زهرا کارگر و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای اطراف یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین‌زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، فتوتراپی و ...

نازنین‌زهرا از اتباع افغانی است و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به بالا بودن هزینه بیمارستان، پدر و مادر قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و به کمک و حمایت شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت