میکائیل دو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

میکائیل دو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

میکائیل دو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر میکائیل کارگر ساختمانی است و مادرش فوت کرده است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در روستای عباس آباد شهرستان سرخس در استان خراسان رضوی سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان میکائیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر میکائیل قادر به تأمین کل هزینه درمان او نمی‌باشد و جهت درمان فرزندش چشم‌انتظار حمایت و یاری شما مهریاران عزیز است.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت