مینا یازده ساله به دلیل لوپوس و مننژیت بستری شده است.

مینا یازده ساله به دلیل لوپوس و مننژیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مینا یازده ساله به دلیل لوپوس(نوعی بیماری خود ایمنی که در آن سیستم دفاعی بدن، علیه ارگان‌های خود عمل می‌کند)و مننژیت(التهاب غشای اطراف مغز و نخاع)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر مینا کشاورز و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه نه فرزند خود در منزل شخصی در روستایی از توابع چابهار سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مینا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت