مبینا چهارده ساله به دلیل مشکل کبدی بستری شده است.

مبینا چهارده ساله به دلیل مشکل کبدی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مبینا چهارده ساله به دلیل مشکل کبدی و پلاکت پایین خون در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

کبد مبینا فقط 5 درصد فعالیت دارد و می بایست برای پیوند کبد اقدام کند.

پدر مبینا نقاش ساختمان و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند خود در مبارکه اصفهان در منزلی استیجاری سکونت دارند.

با توجه به وخامت حال مبینا و شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر توانایی تأمین هزینه درمان او را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت