میلاد پنج‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

میلاد پنج‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

میلاد پنج‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر میلاد معتاد و بیکار است و مادر کارگر آشپزخانه است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در اردکان یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان میلاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

مادر میلاد به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان فرزندش نیست و برای درمان وی نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت