میثم دوساله به دلیل چسبندگی روده بستری شده است.

میثم دوساله به دلیل چسبندگی روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

میثم دوساله به دلیل چسبندگی روده در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و قبلا نیز چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است.

میثم علاوه بر این بیماری، مشکل کلیوی و دفع پروتئین نیز دارد و برای جلوگیری از آسیب کلیه‌ها بایستی سریعتر درمان شود.

پدر میثم بیکار و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در منزل پدری در یکی از روستاهای اطراف دزفول سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان میثم عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت