میثم دوساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

میثم دوساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

میثم دوساله به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر میثم کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده دویست‌و‌پنجاه‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در خانه شخصی در روستای خواجه دوچاهی نهبندان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان میثم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر میثم قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت