مژگان دوساله به دلیل سندرم تترد کورد بستری شده است.

مژگان دوساله به دلیل سندرم تترد کورد بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مژگان دوساله به دلیل سندرم تترد کورد(یکی از ناهنجاری‌های سیستم عصبی مرکزی است که با محدودیت حرکتی نخاع در داخل کانال نخاعی همراه می‌باشد)در بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مژگان کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند خود در یکی از روستاهای لردگان و در منزل پدری سکونت دارند و به کمک یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مژگان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مژگان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت