موسی هفت‌ساله به دلیل تشنج‌های مکرر بستری شده است.

موسی هفت‌ساله به دلیل تشنج‌های مکرر بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

موسی هفت‌ساله به دلیل تشنج‌های مکرر در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

موسی از سن یکسالگی دچار این مشکل شده و قادر به حرکت نمی‌باشد و به علت عفونت شدید و تشنج‌های مکرر نیاز به مراقبت ویژه و ونتیلاتور خانگی دارد.

پدر موسی کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در اهواز و در منزل فردی خیر سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان موسی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت