موسی سیزده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

موسی سیزده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

موسی سیزده‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

موسی مبتلا به کم‌خونی و افت پلاکت خون نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر موسی کارگر سر گذر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در منزل شخصی در بجنورد خراسان شمالی سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان موسی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده