مهنا یک‌ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

مهنا یک‌ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهنا یک‌ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

مهنا به علت تولد زودرس و عدم تشکیل ارگانهای حیاتی همچون قلب به مدت هشت روز در بخش Nicu بستری و تحت مراقبت بوده است.

پدر مهنا مکانیکی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در خانه روستایی در حاشیه شهر خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر مهنا توانایی پرداخت کل هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان گرامی دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت