مهلا پانزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

مهلا پانزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهلا پانزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

مهلا که از بدو تولد به این بیماری مبتلا بوده، سالهاست تحت درمان قرار دارد و به دلیل عدم تاثیرات درمان دارویی از کلیه وی نمونه‌برداری تشخیصی صورت گرفته است.

پدر مهلا سالها پیش بر اثر عارضه قلبی فوت نموده و مادر با کمک فرزندان خود هزینه های زندگی را تامین می‌نماید.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهلای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آسیب شناسی و ...

مهلا از اتباع افغانی می‌باشد و تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر مهلا توانایی تامین هزینه درمان فرزندش را ندارد و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده