مهلا شش‌ساله به دلیل عفونت گلو بستری شده است.

مهلا شش‌ساله به دلیل عفونت گلو بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهلا شش‌ساله به دلیل آبسه دندان و عفونت گلو در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر مهلا کارگر و مادر خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در قرچک ورامین سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهلای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر مهلا قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت