مهسا یازده‌ساله به دلیل سردرد و سرفه بستری شده است.

 

مهسا یازده‌ساله به دلیل سردرد و سرفه بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهسا یازده‌ساله به دلیل سردرد و سرفه در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

پدر مهسا کارگر شهرداری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود دو‌میلیون و سیصد‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در سبزوار سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مهسا توانایی تامین کل هزینه درمان او را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده