مهسا چهار ساله به دلیل تب بستری شده است.

مهسا چهار ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهسا چهار ساله به دلیل تب و سرماخوردگی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر مهسا کارگر روزمزد و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در خانه شخصی خود در روستایی از توابع شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر مهسا قادر به تأمین هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت