مهزیار هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

مهزیار هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهزیار هفت‌ماهه به دلیل تب و استفراغ در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

مهزیار علاوه بر این بیماری مبتلا به هیدروسفال(آب‌گرفتگی مغز)نیز می‌باشد.

پدر مهزیار کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در اهواز و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهزیار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مهزیار توانایی پرداخت هزینه‌های درمان او را ندارند و برای درمان فرزندشان نیازمند کمک مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت