مهزیار سه‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

مهزیار سه‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهزیار سه‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ(گاستروآنتریت)و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر مهزیار کارگر مغازه و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود و به همراه پدربزرگ و مادربزرگ در اهواز سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهزیار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

به دلیل شرایط مالی ضعیف این خانواده، مهزیار عزیز با شش روز تاخیر، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته و به همین دلیل هزینه‌های درمان شش روز اول بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مهزیار توانایی پرداخت هزینه‌های درمان او را ندارند و برای درمان فرزندشان نیازمند کمک و یاری شما مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده