مهرشاد(2) شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

مهرشاد(2) شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهرشاد شش‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر مهرشاد بیکار و مادر خانه‌دار است.

مهرشاد به همراه پدر و مادر در یک منزل استیجاری در روستای محمدآباد قرچک سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهرشاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مهرشاد عزیز که در یک ماه گذشته نیز به دلیل تشنج در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت