مهرشاد(1) شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

مهرشاد(1) شش‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهرشاد شش‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر مهرشاد بیکار و مادر خانه‌دار است.

مهرشاد به همراه پدر و مادر در یک منزل استیجاری در روستای محمدآباد قرچک سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهرشاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، مهرشاد تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مهرشاد قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت