مهرسانا یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

مهرسانا یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهرسانا یک‌ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده و بایستی هر چه سریعتر درمان شود.

پدر مهرسانا بیکار و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و از طریق کمک‌های دایی مهرسانا امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهرسانای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مهرسانا به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر مهرسانا قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت