مهرداد سیزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

مهرداد سیزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهرداد سیزده ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

مهرداد عزیز دچار بیماری کلیوی نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت درمان باشد.

پدر مهرداد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در نجف‌آباد اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهرداد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر مهرداد قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت