مهران(2) یک‌ساله به دلیل استفراغ بستری شده است.

مهران(2) یک‌ساله به دلیل استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهران یک‌ساله به دلیل استفراغ در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر مهران راننده تاکسی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در یکی از روستاهای نهبندان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهران عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مهران عزیز که در یک ماه گذشته نیز به دلیل بیماری اسهال در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل استفراغ بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت