مهران(2)پنج‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

مهران(2)پنج‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهران پنج‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر مهران به دلیل بیماری از کار افتاده است و مادر از طریق شکستن پسته بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

این خانواده با هشت فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهران عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مهران از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مهران که هفته گذشته به دلیل مشکل آپاندیس تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهری ترخیص شده بود این بار با علائم درد شکم و تشنج و استفراغ بستری شده و خانواده وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت