مهراد دوساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

مهراد دوساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهراد دوساله به دلیل درد شکم در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر مهراد کارگر گل فروشی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در خرم‌آباد سکونت دارند و به لحاظ مالی شرایط خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهراد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 29 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر توانایی تامین هزینه درمان مهراد عزیز را ندارند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت