مهدی نه‌ساله به دلیل بیش‌فعالی بستری شده است.

مهدی نه‌ساله به دلیل بیش‌فعالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی نه‌ساله به دلیل بیش‌فعالی و مشکل تکلم و کم‌توانی ذهنی در بیمارستان کارگرنژاد کاشان بستری شده است.

پدر مهدی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌‌‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای بادرود اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر مهدی قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و برای درمان وی نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما