مهدی یک ساله به دلیل فتق دیافراگماتیک بستری شده است.

مهدی یک ساله به دلیل فتق دیافراگماتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی یک ساله به دلیل فتق دیافراگماتیک مادرزادی(وجود یک حفره غیرطبیعی در قسمت دیافراگم)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر مهدی کارگر ساختمانی است که در حال حاضر بیکار می باشد و مادرش نیز خانه دار است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در روستایی از توابع سراوان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15روز بستری
  • عمل جراحی
  • دارو، تصویربرداری و اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مهدی قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به حمایت و یاری شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت