مهدی یازده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

مهدی یازده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی یازده ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه بستری شده است.

پدر مهدی فوت کرده و مادرش جهت ترک اعتیاد در کمپ به سر می برد و مهدی در حال حاضر با ناپدری و خواهر خود زندگی می کند.

خواهر مهدی ناشنوا می باشد و توانایی صحبت کردن نیز ندارد.

ناپدری مهدی کارگر جمع آوری ضایعات است و میانگین درآمد ماهیانه وی پانصد هزار تومان می باشد.

این خانواده در منزلی استیجاری در کرمانشاه سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مدارک شناسایی مهدی مفقود شده و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

به دلیل شرایط نامساعد روحی مهدی، وی پس از درمان مسمومیت می بایست تحت درمان روانپزشکی قرار بگیرد.

با توجه به وضعیت خانواده مهدی، وی پس از ترخیص از بیمارستان به بهزیستی تحویل داده خواهد شد و برای ترخیص از بیمارستان به حمایت مهریاران عزیز نیازمند می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت